Bireysel  Taşıma Hizmeti (Antalya Bisiklet Sistemi) Akıllı Bisiklet Abonelik Genel Koşulları

MADDE 1 -SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İş bu sözleşme; Meltem Mah. Sakıp Sabancı Bulv. Atatürk Kültür Parkı İçi AKM No:7 Muratpaşa/ANTALYA adresinde mukim ANSET Özel Sağlık Eğitim Kültür İnş. Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle kısaca "ANSET" olarak anılacaktır) ile [ABONE] adresinde mukim (Bundan böyle kısaca "ABONE" olarak anılacaktır.) arasında yapılmıştır.

MADDE 2 -Amaç
İşbu sözleşmede belirlenen koşullar altında, Antalya Büyükşehir Belediyesi kentsel alanı içerisinde Bisikletlerin, ABONE ’lerin sorumluluğu altında istasyonlardan alınıp kullanılması ve iadesi hususlarının belirlenmesidir.

Madde 3- ABONE KAYDI
ABONE,  abone merkezlerine başvurarak, mobil uygulama ve web sayfası üzerinden abone kaydı işlemlerini başlatacaktır.
Abone kaydı işlemleri tamamlanınca ABONE ’lere bisikletleri kullanmak için Abone kartı verilecektir. Abone kartlar kişiye özel olup bir başkasına kullandırılamaz. Bunun tespitti halinde abonelik sözleşmesi ANSET tarafından tek taraflı olarak fesih edilecek ve aboneye ve abone kartını kullandırdığı kişiye artık sözleşme ve abonelik kaydı yapılmayacaktır.

MADDE 4- Sözleşmenin Feshi
Kayıt silme işlemi; ABONE ’nin kendi isteği doğrultusunda ya da sözleşmeye aykırı davranış neticesinde, gerekçe göstermeden ANSET tarafından silinir ve sözleşmesi tek taraflı olarak fesih edilir. Kayıt silinmesi durumunda abonelik bedeli iade edilmeyecektir.

MADDE 5- Akıllı Bisiklet Hizmet Sözleşmesi
ABONE, kartını kullanarak ANSET ile olan sözleşme haklarına muktedir olacaktır. Her yeni bisiklet kullanımı kuralların kabul edildiği anlamına gelir.

MADDE 6- Abone  Kart Geçerlilik Süresi ve Vize işlemi
Abone kart; ANSET  ile ABONE arasında yapılan sözleşme tarihinden itibaren geçerlidir.
ANSET de indirimli tarife yoktur. Kart teslimi öncesinde ve sırasında kart ücreti alınmamış olması daha sonra bu karta ücret talep edilmeyeceği anlamına gelmez. ANSET teslim ettiği kullanımdaki her kart için dilediği zaman bedel talep etme hakkına sahiptir.

MADDE 7- Akıllı Bisiklet ABONE Yükümlülüğü
ABONE ’nin yükümlülüğü bisikleti sağlam olarak iade etmek ve Madde-10 hükümlerine riayet etmektir.

MADDE 8- Akıllı bisiklet Abonelik Şartı
ABONE yasal yaşta, trafik kurallarına aşina, ayrıca bisiklet sürme vasfına sahip olmalıdır. 18 yaş altı olanlar kati suretle abone karta sahip olma ve kullanma hakkına sahip değildirler.
Sahip olduğu engelin yasal olarak bisiklet kullanmaya mani teşkil etmediğini belgeleyen engelliler  abone kart alabilir ve bisiklet kiralama hizmetinden yararlanabilir.

MADDE 9- Akıllı Bisiklet ABONE Hakları
ANSET ile ABONE arasında yapılan sözleşme, burada belirtilen limitler dâhilinde bisiklet kullanım hakkı sağlar. Bisikletler kullanıma hazır olarak ABONE ’lere sunulacaktır. ABONE alacağı hizmetin hükümlerini, şartlarını öğrenmek ya da çeşitli isteklerini iletebilmek için antbis@anset.com.tr  web adresinden ve/veya ilan edilmiş telefon hatları üzerinden müşteri hizmetleri ile irtibata geçebilirler. ANSET  olabilecek en kısa sürede soruları ve talepleri işleme koyacak ve cevaplayacaktır. Bu süre ABONE ’nin iletişime geçmesinden itibaren en fazla 15 iş günü alacaktır. Eğer ABONE ’nin aldığı bisiklet kullanmak için uygun durumda değilse ABONE başka bir bisiklet alma hakkına sahiptir. Kullanım için uygun olmayan bisikleti ABONE 5 dakika içinde iade edecek, sistem ABONE ’ye başka bir bisiklet kiralama hakkı verecektir.

MADDE 10- Akıllı Bisiklet ABONE Yükümlülükleri
ABONE ’ler Akıllı bisiklet hizmetini kullanırken;

 1. Hizmeti ve bisikletleri azami özenle kullanmak, sisteme veya bisikletlere hasar vermemek,
 2. Herhangi bir durumda kendisine tahsis edilen bisikleti 3. şahıslara kullandırmamak, kullandırılması durumunda abonelik iptal edilecektir. 3. Şahıslara kullandırılmasından doğan zararlar ABONE ’den tahsil edilecektir.
 3. Şehir bisikletlerini yalnızca kişisel seyahat için kullanmak,
 4. Bisikletleri sadece, yol çizgileri ile belirtilen alanlarda kullanmak. Bu alan dışından kullanımda doğabilecek olumsuzluklardan ANSETmesul tutulamaz.
 5. Bisikletin etkilendiği herhangi bir arıza ya da kazada, yer ve durum bilgilerini gecikmeksizin ANSET Müşteri Hizmetlerine bildirmek. Eğer bisiklet arızadan dolayı istasyona dönemezse, ABONE ’nin arızayı rapor etmesinden sonra bisikletin 2 saat süresince güvende kalmasının sorumluluğu ABONE ‘ye ait olacaktır. Bu süre zarfında ANSET belirtilen noktadan bisikleti teslim alacaktır.
 6. ABONE, bisikletin istasyondan alıp geri bırakana kadar geçen sürede, bisikletlerin doğru şekilde korunması, bakılması ve güvende olmasından sorumludur. Kullanımdan sonra bisikletler istasyonlara geri getirilir ve kilitlendiğinden emin olarak ilgili yerlere bırakılır.
 7. Bisikletler kullanılmak üzere alınırken, frenlerinin, oynar parçalarının kontrol edilmesi, koltuk yüksekliğinin ayarlanması ve son olarak da genel kullanıma uygunluğuna bakılması ABONE ’nin sorumluluğundadır.
 8. ABONE bisikleti T.C. Kanunlarınca suç sayılabilecek şekilde ve diğer gayri kanuni işlerde ve yasak derecede alkol ve herhangi bir uyuşturucu alarak kullanamaz.
 9. Bisikletin ABONE ’de olduğu süre içerisinde (ileride çıkacak da olsa) gerek bisiklete, gerek ABONE ‘ye ve gerekse 3. şahıslara verilen zararlardan dolayı tüm maddi ve manevi tazminat sorumlulukları ABONE ‘ye aittir. 
 10. Bisiklet kullanımından doğan trafik cezaları ABONE ’ye aittir.
 11. ANSET bisikleti tüm fonksiyonları çalışır vaziyette ABONE ’ye teslim etmiştir. ABONE kullanıma başladıktan itibaren bisikletin en iyi şekilde korunması için gereken tüm önlemleri alacak; kötü ve kurallara uygun olmayan kullanımlarından dolayı bisiklette meydana gelebilecek her türlü arıza ve onarım giderleri ABONE ’ye ait olacaktır.
 12. ABONE, bisikleti istasyondan alabilmesi için abone kartında en az 5 TL bakiye bulundurması gerekmektedir.
 13. Kullanım ücretleri; ANSET tarafından belirlenmiş abone kart dolum istasyonlarından nakit olarak yapılacaktır.
 14. Bildirilen tarihe kadar tahakkuk ettirilen cezaları ödemeyen ABONE ’lerin abone kartları iptal edilecek ve yasal takibat başlatılacaktır. Yasal tahsilat sürecinde tüm masraflar ABONE ’ye rücu ettirilecektir.
 15. Kartı iyi kullanma ve saklama sorumluluğu ABONE ’lere aittir. Kartın kaybolması, kötü kullanım neticesinde zarar görmesi nedeniyle başka bir kopyanın istenmesi durumunda kartın idarece belirlenen yeni basımının masrafı 5 (Beş)TL ABONE ’ye ait olacaktır. Bu miktar bağlayıcı olmayıp sözleşmenin imzalanmasından sonra bu masrafın artması halinde ANSET bu masrafları ABONE ’ye aynen yansıtacaktır.
 16. Kask ve benzeri koruma malzemeleri ABONE ’nin sorumluluğundadır.

MADDE 11-  Gizlilik

Taraflar; sahip oldukları bilgileri(kişisel/kurumsal) gizli tutmakla sorumludur. Elde edinilen bilgi ve belgeler kesinlikle 3. Şahıslarla paylaşılmayacaktı.

MADDE 12- Tebligat Adresi

Tarafların bu sözleşmede yazılı adreslerine yapılacak tebligatlar geçerlidir. Bu adreslerde bir değişiklik olması halinde adres değişikliği yapan taraf diğer tarafa yeni adresini yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bunun yapılmaması halinde eski adrese yapılacak tebligatlar kanunen geçerlidir.

Madde 13- Mücbir Sebepler

Yasalarda belirtilmiş olan mücbir sebepler dâhilinde yine yasalarda belirtilmiş olan hükümler geçerlidir.

MADDE 14- Uygulanacak Hükümler

Bu sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün ihtilaflarda öncelikle sözleşme hükümleri, bu sözleşmede bulunmayan hükümlerde ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır.

MADDE 15- Delil Sözleşmesi

Taraflar işbu sözleşmenin tatbikinden doğacak itilaflarda ANSET ’in kayıtların tek delil olarak esas alınacağını peşinen kabul etmişlerdir.

MADDE 16- Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmeden dolayı doğacak bütün ihtilaflarda ANTALYA Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili olacaktır.

MADDE 17- Yürürlük

ABONE, Üyelik Sözleşmesi ve Başvuru Formu ’nu eksiksiz doldurup imzaladıktan sonra müracaat etmiş olur. ANSET tarafından müracaat onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

İşbu sözleşme 4 sayfa ve 17 Maddeden ibaret olup, iki nüsha olarak tanzim edilmiş, ekleri ile birlikte taraflarca okunarak [TARİH] tarihinde karşılıklı imza altına alınmıştır.

       ANSET Özel Sağlık Ve Eğitim Kültür İnş. Ltd. Şti                                                   ABONE                 

                     ADSOYAD – İMZA                                                                                  ADSOYAD - İMZA

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Dayanağı ve İlgili Haklarınız

ANSET Özel Sağlık ve Eğitim Kültür İnşaat Ticaret Ltd. Şti. (“ANSET”) olarak siz ANTBİS kullanıcılarına ait kişisel verileri, başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun (“Kanun”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatı sahip olmamız ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde işlemekteyiz.

Bugüne kadar olduğu gibi, bu kişisel veriler bundan sonra da Kanun’da belirtilen istisnalara veya verdiğiniz açık rızanıza istinaden, ANSET tarafından belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve Kanun’un emrettiği süreler boyunca saklanacaktır.

Kişisel verilerinizin ANSET tarafından hangi amaçlarla işlendiğine ve hangi amaçla yurt içinde bulunan kişilere aktarıldığına ilişkin detaylı bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Kişisel Veri

Veri İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Aktarım Durumu ve Amacı

 1. Kimlik Bilgisi

v. (Ad-Soyad, Doğum Tarihi, T.C. Kimlik Numarası, Pasaport Numarası)

 1. İletişim Bilgisi

(E-posta, Telefon, Adres)

 1. Üye kayıt, kiralama sözleşmesi ve kiralama süreçlerinin yürütülmesi
 1. Sözleşmenin kurulması ve ifası

Yapıdrom – ANTBİS sistemi için altyapı hizmeti alınması

 1. İletişim Bilgisi

(Telefon)

 1. Kullanıma ilişkin bilgilendirme yapılması
 1. Sözleşmenin kurulması ve ifası

Yapıdrom – ANTBİS sistemi için altyapı hizmeti alınması

 

İş Ortağı – Elektronik ileti gönderimi

 1. Müşteri İşlem Bilgisi

(Fatura Bilgileri)

 1. Finansal Bilgiler

(Kredi Kartı İlk 6 Son 4 Hane)

 1. Kiralama süreci ve ödeme işleminin tamamlanması
 1. Sözleşmenin kurulması ve ifası

Yapıdrom – ANTBİS sistemi için altyapı hizmeti alınması

 

Bankalar – Ödeme teyidi gerçekleştirilmesi

 1. Lokasyon Bilgisi

(Konum)

 1. Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi

(Kamera Kaydı, Parola/Şifre Bilgisi)

 1. İşlem Güvenliği Bilgisi

(İmza)

 1. Kiralama süreçlerinde güvenliğin sağlanması
 1. Hakkın tesisi, kullanılması ve korunması

Yapıdrom – ANTBİS sistemi için altyapı hizmeti alınması

 1. Müşteri İşlem Bilgisi

(Kullanım geçmişi, yakılan ortalama kalori)

 1. Kullanım kayıtlarının muhafaza edilmesi
 1. Sözleşmenin kurulması ve ifası

Yapıdrom – ANTBİS sistemi için altyapı hizmeti alınması

ANSET, yukarıda sayılan veri işleme amaçları çerçevesinde, elde ettiği kişisel verileri Kanunu’nun 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, yukarıda tabloda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarmaktadır.

Kişisel verileriniz elektronik ortamlarda toplanmakta ve yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

İlgili kişi olarak dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu olan ANSET’e başvurarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen hakları kullanabilirsiniz.

Kanun'da belirtilen haklarınıza dair taleplerinizi, hangi hakların kullanılmak istendiğinin açık olarak belirtileceği ıslak imzalı bir dilekçe veya www.anset.com.tr adresinden ulaşabileceğiniz başvuru formunda yer alan bilgiler doğrultusunda kimliğinizi tespit edici belgelerle ANSET’e ulaştırabilirsiniz. İlgili kişi veya yasal temsilcisinden ANSET’e iletilen ve yukarıda yer alan talepleri içeren yazılı başvurulara 30 (otuz) gün içerisinde cevap verilecektir.

Başvurular, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınacak karar ile bir ücret tarifesi yayınlamadığı sürece ücretsiz olarak yapılacaktır. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

Talep ettiğiniz konuda başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.